Home

De Verbindende Kracht

Ramani Training & Counselling is meer dan tien jaar actief in de dienstverlening rondom:

  • Diagnostiek
  • Re-integratie 1e en 2e spoor
  • Arbeidsbemiddeling
  • Sociale activering en inburgering

Wij zetten ons in voor de ontwikkeling en emancipatie van mensen. Wij richten ons hierin specifiek op mensen in een achterstandsituatie, die vaak door een combinatie van belemmerende factoren onvoldoende zelfstandig en actief kunnen participeren in de samenleving. Wij stimuleren mensen om hun kwaliteiten weer optimaal te leren benutten, waarbij onze stelregel is dat ieder mens leert op zijn eigen manier en behept is met eigen kwaliteiten en werkmethodes.

Cursus agenda

1. Cursus innerlijke kracht
(data wordt nog bekend gemaakt)
Cursus informatie en inschrijven

2. Cursus career counseling
(data wordt nog bekend gemaakt)
Cursus informatie en inschrijven

3. De geheimen van meditatie
(data wordt nog bekend gemaakt)
Cursus informatie en inschrijven

Women of Wellness

Ons Corporate Wellness programma richt zich op bedrijven die willen bijdragen aan vitale medewerkers. Op hun beurt dragen zij bij aan het welzijn en de productiviteit van hun opdrachtgever. De programma’s leren leidinggevenden en professionals beter om te gaan met voeding, gezondheid, lichaamsbeweging en welzijn.

Lees meer

Video